NASZE CELE

przygotowanie i wdrożenie ogólnej reformy ochrony przyrody opartej na innowacyjnych działaniach przetestowanych w innych miejsach na świecie

NASZA WIZJA

zjednoczone międzynarodowe środowisko naukowców i obrońców przyrody dążące ku wspólnemu celowi – racjonalnej ochrony przyrody i różnorodności biologicznej

PLANY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

organizacja europejskiego, a następnie światowego kongresu ‘’Ochrona Przyrody w Praktyce’’ oraz stworzenie krajowych i regonialnych oddziałów organizacji tam, gdzie jest to potrzebne