NAŠA VÍZIA

spojiť vedeckú a ochranársku obec naprieč štátmi do jedného silného a rozumne previazaného celku, pretože cieľ máme všetci rovnaký – rozumnú ochranu čím ďalej viac ohrozenej prírody a biodiverzity

NAŠE CIELE

spoločne zastaviť úbytok biodiverzity a neekonomickú likvidáciu ekosystémových služieb, najskôr na úrovni Európy, neskôr aj v zbytku sveta

NAJBLIŽŠIE PLÁNY

zorganizovať (stredo)európsky a neskôr svetový kongres s názvom „Ochrana prírody v praxi“ a vytvárať špecializované sekcie, národné a regionálne pobočky všade tam, kde je to potrebné

Pridajte sa k nám!

Keďže hlavným poslaním ESSENCE je spojenie vedcov, odborníkov ale aj nadšencov pre ochranu prírody, našim prvým krokom je vybudovanie kvalitnej a širokej členskej základne

STAŇTE SA ČLENOM ESSENCE

Novinky a články

Prírodovedci požadujú prísnejšie opatrenia pre zachovanie biodiverzity v poľnohospodárskej krajine

Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie je vedcami a príslušnými odborníkmi považovaná za kľúčový faktor vplývajúci na biodiverzitu poľnohospodárskej krajiny. Množstvo doposiaľ publikovaných vedeckých prác súčasne poukazuje na úbytok rozmanitosti života v otvorených[…]

Read more

Otvorený list prezidentke k výstavbe v Tatrách

Predstavitelia občianskej iniciatívy Milujem zelené Tatry a viaceré osobnosti sa obrátili na pani prezidentku otvoreným listom k degradácií Tatier. Túto iniciatívu koordinuje členka ESSENCE Svetlana Belova a celý list si[…]

Read more

Krajina obrov. Poloniny

Noc k nám vyslala mohutného funiaceho tvora. V doline Národného parku Poloniny tuho mrzne, spacák je stiahnutý až k nosu. S telom drgľuje strach, nedovolí vystrčiť hlavu. Z tesnej blízkosti[…]

Read more